Επιστροφές

 

Σε περιπτώσεις επιστροφής, αντικατάστασης προϊόντων παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και συμπληρώσετε τη φόρμα επιστροφής, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mompso.help@mompso.com ή τηλεφωνικά στο 2103230670 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00.

Όροι χρήσης/Πολιτική επιστροφών

9α.-Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να προχωρήσετε σε επιστροφή προϊόντος, όπου έχετε παραγγείλει στο ηλεκτρονικό κατάστημα MOMPSO.COM, συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο (pdf):

Έντυπο φόρμα επιστροφής/ αντικατάστασης (pdf)

  1. Αποστείλτε την συμπληρωμένη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mompso.orders@mompso.com,
  2. Εκτυπώστε τη φόρμα, συνοδεύοντας την επιστροφή.

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της φυσικής κατοχής του προϊόντος (ημερομηνία παραλαβής) αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται (το εν λόγω προϊόν) στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση, φθορά, χρήση πάνω σε αυτό.

9β.- Το βάρος απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως ορίζεται εδώ, ανήκει στον πελάτη. Για την τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, αρκεί η κοινοποίηση της απόσυρσης να αποσταλεί πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης. Το προϊόν (-τα) αποστέλλεται στον πωλητή εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης κοινοποιεί την απόσυρση από την σύμβαση στον πωλητή.

9γ.- Ο πωλητής επιστρέφει, σε περίπτωση υπαναχώρησης από την σύμβαση, την λιανική τιμή που ελήφθη για το προϊόν που αγοράστηκε (εκτός από τα έξοδα παράδοσης – επιστροφής) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πωλητής έλαβε την ανακοίνωση της απόσυρσης («Έντυπο Υπαναχώρησης, εναντίωση μέσω γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος») και αφού έχουν επιστραφεί τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση χωρίς την οποιαδήποτε αλλοίωση πάνω σε αυτά καθώς και τη συσκεασία όπου αυτή υπάρχει. Για την πίστωση επιστροφής χρημάτων, η εταιρεία MOMPSO SMPC χρησιμοποιεί τον τρόπο με τον οποίο επιλάξατε για την ολοκλήρωση της αγοράς σας: τραπεζικό έμβασμα, πιστωτική κάρτα, αφαιρουμένων έξοδων αποστολής και επιστροφής. Η επιστροφή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αμοιβή εις βάρος του πελάτη.

Η επιστροφή της αξίας θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης μέσω της ειδικής φόρμας επιστροφής/αλλαγής, είτε θα πιστωθεί η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της αγοράς και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφαση να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, παρακρατώντας την ως άνω επιστροφή μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση.

9δ.- Για να έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, το προϊόν/τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία. Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα) μόνο στον βαθμό, που είναι απαραίτητο, για να ελέγξει εάν το προϊόν συμμορφώνεται με την περιγραφή και την λειτουργία του, όπως αναμένεται. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια αξίας του προϊόντος (-ων) λόγω της χρήσης του προϊόντος από τον πελάτη, που υπερβαίνει την νόμιμη χρήση, όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο πωλητής δικαιούται να προβεί σε αναλογική παρακράτηση του ποσού που επιστρέφεται, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια αξίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

9ε.- Το δικαίωμα του πελάτη να αποχωρήσει από τη σύμβαση, δεν ισχύει για συμβάσεις σχετικά με την αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί για να μετρηθούν, σκευάσματα σε υγρή μορφή, προϊόντα σε συμπίεση καθώς και τρόφιμα. Επιπλέον εξατομικευμένες κατασκευές ή που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν χωρίς κίνδυνο γρήγορης λήξης ή αλλοίωσης.

9στ.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

9ζ.- Αν σε κάποιο προϊόν που παραλάβατε και εντός 3 ημερών, εντοπίσατε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα και δεν χρησιμοποιήθηκε, τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί ότι βρέθηκε λάθος σε αυτό, τότε το ποσό της αξίας θα σας επιστραφεί ακέραιο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση mompso.help@mompso.com.

9η.- Αν σε κάποιο προϊόν που παραγγείλετε και κατά την διάρκεια της χρήσης του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς, παρουσιάστηκε κάποιο κατασκευαστικό λάθος και αφού τηρήσατε τους σωστούς κανόνες χρήσης και συντήρησής του, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και – αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί όντως πρόβλημα σε αυτό – θα σας επιστραφεί επιδιορθωμένο ή θα αντικατασταθεί με καινούργιο.

9θ.- Αν σε κάποιο προϊόν της εταιρείας MOMPSO όπου παραγγείλατε και κατά την διάρκεια της χρήσης του και με δική σας υπαιτιότητα από λάθος χρήση ή κακή συντήρηση παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα, τότε μπορείτε κατόπιν επικοινωνίας να επιστρέψετε το προϊόν, και να ενημερωθείτε για το κόστος επισκευής εάν αυτό είναι εφικτό.

9ι.- Σε οποιοδήποτε προϊόν άλλης εταιρείας (εξαιρείται MOMPSO ) και αφού έχει παρουσιαστεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς πρόβλημα κατασκευαστικό και μόνο σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί αντικατάσταση του προϊόντος, αφού ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και το αίτημα σας γίνει αποδεκτό. Στην προκειμένη περίπτωση ο ιστότοπος MOMPSO.com δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

.